Bakgrund

Scenkonstbolaget i Sundsvall stod inför stora förändringar. En ny varumärkesstrategi skulle arbetas fram tillsammans med nya webbplatser för moderbolaget och dess sex underliggande verksamheter. Allt i samma plattform och med en gemensam röd tråd. Osynlig anlitades såväl för det varumärkesstrategiska arbetet som för design och utveckling av samtliga webbplatser.

Genomförande

Genom en strategisk förstudie där workshops genomfördes och samtliga verksamheter intervjuades i form av fokusgrupper definierades syftet, målgrupperna och dess behov. Utifrån detta arbetades ett nytt varumärke fram samt en webbplatsstrategi för att skapa ett gemensamt uttryck och en gemensam teknisk plattform för samtliga verksamheter. Bakomliggande system är WordPress och Osynlig hade helhetsansvar för hela processen. Med oss i varumärkesprocessen var vår kompis Peter Hugozon på Hugozon Marknadsstrategi.

Resultat

Ett nytt varumärke och nya namn för verksamheten samt helt nya webbplatser som håller ihop i en ny digital identitet. En gemensam teknisk plattform där de olika verksamheterna kan dra nytta av gemensam funktionalitet. En bättre och tydligare identitet, och en mer användarvänlig och tydlig besökarupplevelse.

>

Vi vill beröra, inspirera och berika människor genom att skapa och erbjuda konstupplevelser i världsklass.

Scenkonst Västernorrland

Användarupplevelse i fokus

Webbplatsens utformning och funktionalitet utgick från användarnas drivkrafter, inte teknikens krav.

Lyft fram scenen

Genom att arbeta med ett starkt bildspråk, stora bildytor och kommunikativa texter läggs fokus på scenen och framträdandet.

Gemensam röd tråd

Samtliga verksamheter har egna ytor för att kommunicera sina budskap och konstform. Trots detta finns en tydlig samhörighet och gemensam teknisk plattform som gör uppdateringar och administration enkel.

Inblick i processen

 • <p>Genom att arbeta med parallella processer i prototyp- och wireframe-fasen kunde webbplatserna testas innan designprocessen påbörjades.</p>

  Genom att arbeta med parallella processer i prototyp- och wireframe-fasen kunde webbplatserna testas innan designprocessen påbörjades.

 • <p>Den nya varumärkesplattformen innefattar bland annat en ny symbol för Scenkonst Västernorrland och dess underliggande verksamheter.</p>

  Den nya varumärkesplattformen innefattar bland annat en ny symbol för Scenkonst Västernorrland och dess underliggande verksamheter.

>
 • Discovery

  • Personas
 • Innovation

  • Wireframes
 • Implementation

  • Support

Want to work together?

Great, let us start now!

Get in touch